1.
Batista Andrade, Cristiane; Giovanelli Vedovato, Tatiana; Monteiro, Inês. Políticas de formación profesional de nivel medio en Enfermería en Brasil: perspectiva histórico-crítica. Temperamentvm. 2022; 18: e14120. Disponible en: https://ciberindex.com/c/t/e14120 [acceso: 12/07/2024]