Pereira, L. A., Barlem, E. L. D., Dalmolin, G. de L., Rocha, L. P., Schalenberger, C. D., & Hirsch, C. D. (2021). El proceso de construcción del enfermero: enfoque etnográfico. Revista De Pesquisa: Cuidado é Fundamental, 13, 01-07. Recuperado a partir de http://ciberindex.com/c/ps/P001007