Practitioner research in the practice and education of healthcare professionals in the netherlands

  • Cyrilla van der Donk University of Applied Sciences (Nijmegen, Netherlands)
  • Bas van Lanen
Key-words: Applied research, Innovation, Health care sector, Education, higher, Staff development, Learning

Abstract

Bibliografía

1. Van der Donk C, Van Lanen B, Wright MT. Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen. Bern (CH): Verlag Hans Huber; 2014.
2. Van der Donk C, Van Lanen B. Praktijkonderzoek in de zorg en welzijn. 2nd ed. Bussum (NL): Uitgeverij Coutinho; 2016.
3. Shaw I, Lunt N, Mitchell F. Practitioner research in social care: a review and recommendations. London (UK): School for Social Care Research; 2014.
4. Steinert Y. Faculty development: core concepts and principles. In: Steinert Y. Faculty Development in the health professions. a focus on research and practice. Dordrecht (NL): Springer Science and Business Media; 2014. p.3-25.
5. Terheggen S. De zorg verandert. Wat betekent dit voor het onderwijs?. Vakblad voor Opleiders Gezondheidszorgonderwijs. 2013; 1:8-12.
6. Verkenningscommissie HGZO (NL) Voortrekkers in verandering. zorg en opleidingen . partners in innovatie. Hague (NL): HBO-raad; 2013.
7. Onderwijsraad (NL). Meer innovatieve professionals. Den Haag (NL): Onderwijsraad; 2014.
8. Coenders M, Prill A. Communities of practice: Lerngemeinschaften entwickeln und gestalten. In: Cendon E, Flacke LB (Hrsg.) Lernwege gestalten: Studienformate an der Schnittstelle von Theorie und Praxis. Veranstaltung der wissenschaftlichen Begleitung, 5. bis 6. Dezember 2013.Tagungsband der wissenschaftlichen Begleitung des Bund- Lander-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen. Berlin (DE). 2014. p. 60-71.
9. Gezondheidsraad (NL). Sociaal werk op solide basis. Den Haag (NL): Gezondheidsraad; 2014.
10. Grol R, Wensing M. Implementatie. Effectieve verbetering van de patientenzorg. 7th ed. Houten (NL): Bohn Stafleu van Loghum; 2017.
11. Kwakman K. Anders leren, beter werken (lectorale rede). Nijmegen (NL): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2003.
12. Abma TA, Cook T, Ramgard M, Kleba E, Harris J, Wallerstein N. Social impact of participatory health research: collaborative non-linear processes of knowledge mobilization. J Educ Action Res [Internet]. 2017 [cited 2018 Mar 13]; 25(4):489-501. Available from: https://doi.org/10.1080/09650792.2017.1329092
13. Ministerie van OCW (NL). Wetenschapsvisie 2025 Keuzes voor de toekomst. Den Haag (BL): Ministerie van OCW; 2014.
14. Doolittle PE. Complex Constructivism: A theoretical model of complexity and cognition. Inter J Teach Learning High Educ. 2014; 26(3):485-98.
15. Van Bommel M, Boshuizen HPA, Kwakman K. Appreciation of a constructivist curriculum for learning theoretical knowledge by social work students with different kinds and levels of learning motivation. Inter J Educ Res. 2015; 71: 65-74.
16. HBO-raad (NL). Kwaliteit als opdracht. Den Haag (NL): HBO-raad; 2009.
17. Andriessen D. Drie misverstanden over onderzoek in het hbo. Hoger Onderwijs Management. 2016 Oct [cited 2017 Feb 1]; 2016(05). Available from: http://www. onderzoekscoach.nl/wp-content/uploads/2016/11/ Andriessen-2016-Drie-misverstanden-overonderzoek- in-het-hbo-weggenomen.pdf
18. V e r b u r g h A , E l e n J . V o r m g e v i n g v a n onderzoeksintegratie in het curriculum. In: Griffioen DME, Visser-Wijnveen GJ, Willems J, editors. Integratie van onderzoek en onderwijs: effectieve inbedding van onderzoek in curricula. Groningen (NL): Noordhoff; 2013.
19. Andriessen D. Praktisch relevant en methodisch grondig. Dimensies van onderzoek in het HBO. Utrecht (NL): Hogeschool Utrecht; 2014.
20. Scho.n DA. The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books; 1983.
21. Wright MT, Kilian H, Brandes S. Praxisbasierte Evidenz in der Pravention und Gesundheitsforderung bei sozial benachteiligten. Das Gesundheitswesen. 2013; 75(6):380-5.
22. Wright MT, Van der Donk C, Van Lanen B. Partizipative Forschung fur die Soziale Arbeit in der Psychiatrie. In: Bischkopf J, Deimel D, Walther C, Zimmermann RB, editors. Soziale Arbeit in der Psychiatrie. Koln (DE): Psychiatrie Verlag; 2017. p. 458-70.
23. Herr K, Anderson GL. The action research dissertation: A guide for students and faculty. 2nd ed. Thousand Oaks (US): Sage; 2014.
24. International Collaboration for Participatory Health Research. Position paper 1: what is participatory health research? Berlin (DE): ICPHR; 2013 [cited 2017 Jan 8]. Available from: http://www.icphr. org/uploads/2/0/3/9/20399575/ichpr_position_ paper_1_defintion_-_version_may_2013.pdf
25. Heron J, Reason P. Extending epistemology within a co-operative inquiry. In: Reason P, Bradbury H, editors. Handbook of action research: participative inquiry and practice. London (UK): Sage; 2008. p. 366-80.
26. Winter R, Burroughs S. Learning from experience: principles and practice in action-research. London; New York (US): Falmer Press; 1989.
27. Kolb DA. Experiential learning. Englewood Clifs, (US): Prentice Hall; 1984.
28. McNiff J. Action research: principles and practice. 3rd ed. London (UK): Routledge; 2013.
29. Van de Ven P. Reflecteren: het belang van kennis. Tijdschrift voor lerarenopleiders. 2009; 30(1):22-7.
30. Derksen K. Creating developmental space for better team results [these]. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2017 [cited 2017 Feb 6]. Available from: http://dspace. ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/54818/title%20 page.pdf?sequence=2&isAllowed=y
31. Biesta GJJ. De vorming van de democratische professional. Over professionaliteit, normativiteit en democratie. Waardenwerk: J Humanistic Stud. 2014; 56: 7-18.
32. Guetterman TC, Fetters MD, Creswell JW. Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. Ann Fam Med [Internet]. 2015 [cited 2017 Jan 12]; 13(6):554- 61. Available from: https://doi.org/10.1370/afm.1865
33. B r a n d e s S , S c h a e f e r I . P a r t i z i p a t i v e Evaluation in Praxisprojekten. Chancen und Herausforderungen. In: Wright MT, editor. Pravention und Gesundheitsforderung. Partizipative Gesundheitsforschung. 2013; 8(3):132-37.
34. Hiim H. Educational action research and the development of professional teacher knowledge. In: Gunnarsson E, Hansen HP, Nielsen BS, Sriskandarajah N, editors. Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia. London (UK): Routledge; 2016.
35. Bruffee KA. Social construction, language, and the authority of knowledge: a bibliographical essay. College English. 1986; 48(8):773-90.
36. Van der Donk C, Kuijer-Siebelink W. Practitioner research to promote practice development: the continued development by means of practitioner research of a multidisciplinary learning environment within neurorehabilitation care for older persons. Inter Prac Develop J [Internet]. 2015 [cited 2017 Jan 12]; 5(2). Available from: http://www.fons.org/library/ journal/volume5-issue2/article5
37. Dewing J, Titchen A, McCormack B. Practice development and the potential for integrating transformational practice with research. A response to editorial: Thompson D, Watson R, Quinn T, Worrall- Carter L, O’Connell B. 2008. Practice development: what is it and why should we be doing it? Nurse Educ Pract [Internet]. 2009 [cited 2017 Jan 12]; 9(1):1-4. Available from: https://doi.org/10.1016/j. nepr.2008.11.002
38. Hageman C, Andriessen D. Praktijkgericht onderzoek in de etalage. Den Haag: Vereniging Hogescholen; 2016.
39. Gomez SS, Moya JLM. Interactions between the epistemological perspective of nursing educators and participants in educational programs: limits and opportunities toward the development of qualification processes for the promotion of self-care in health. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2015 Jun [cited 2017 Jan 12]; 24(2):301-9. Available from: http://www. scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 07072015000200301&lng=pt

Novedades
Estadísticas
Cómo citar
1.
van der Donk, Cyrilla; van Lanen, Bas. Practitioner research in the practice and education of healthcare professionals in the netherlands. Texto & Contexto. 2018; 27(4). Disponible en: http://ciberindex.com/c/tc/27435en [acceso: 30/09/2020]
Sección
Reflexión
Comentarios

DEJA TU COMENTARIO     VER 0 COMENTARIOS

Normas y uso de comentarios


Hay un total de 0 comentarios


INTRODUCIR NUEVO COMENTARIO

Para enviar un comentario, rellene los campos situados debajo. Recuerde que es obligatorio indicar un nombre y un email para enviar su comentario (el email no sera visible en el comentario).

Nombre:
e-mail:
Comentario: