1.
Rodríguez Feijóo, Ana Belén. Begoña Domínguez Arias: Ser Enfermera, por María Elena González Iglesias, Benxamín Porto y Víctor Vez (Comps.). Temperamentvm. 2018; 14: e12196. Disponible en: http://ciberindex.com/c/t/e12196 [acceso: 28/05/2020]