[1]
S. da Rocha Afonso y V. Ribeiro Neves, Creación e implantación de los Cursos Técnicos en Enfermería en Brasil, Temperamentvm, vol. 14, dic. 2018.