SOUZA, M. E. DE; FERREIRA, H.; ZILLY, A.; MATTOS, A. L. A. DE; PEREIRA, L. S. G.; SILVA, R. M. M. DA. Condiciones de desinfección de superficies inanimadas en unidades de terapia intensiva. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental, v. 11, n. 4, p. 951-956, 10 jul. 2019.